Popsenteret

Grefsen skole

  

 

Prosjektnavn:              Grefsen skole 1-7 

Ordrenummer:             256 

Type kontrakt:              Totalentreprise           

Byggherre:                   Undervisningsbygg    

Totalentreprenør:        AF Gruppen AS 

Type Bygg:                    Barneskole 

Størrelse:                      Ca 10.000 m2 

Luftmengde:                 130.000 m3/h 

Overlevering:               Sommer 2015

 

Beskrivelse:

 

Rehabilitering av Grefsen skole

Vi skal levere balansert ventilasjon til alle arealer berørt av ombyggingen. Bygget utstyres med VAV systemer som kan overvåkes via SD anlegg.

Det leveres varmepumpe, vann-vann basert på energibrønner for dekning av byggets behov for varme og kjøling. Som topplastdekning og back up installeres el-kjel

 

Bygningsmassen består av 3 frittliggende eksisterende bygninger (A, B og H) samt et nybygg som henger sammen med eksisterende bygg D og E. Bygningsmassen skal inneholde undervisningslokaler, kontorer, garderober, auditorium og bibliotek. Det vil bli oppført tekniske rom på tak i nybygget. Bygningsmassen vil få et bruttoareal på ca. 9860m2.

Bygg H har 2 tellende etasjer, bygg A og B har 4 tellende etasjer. Nybygget, bygg D og E henger sammen og har derfor 4 tellende etasjer.

 

 

 

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no